Systemy sygnalizacji włamania i napadu są jednymi z najczęściej używanych rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo w placówkach i miejscach zagrożonych nieuprawnionym wstępem.

Centrale alarmowe przekazują informację odpowiednim służbom ochroniarskim w celu podjęcia szybkich działań na zabezpieczanym obiekcie.

Firma Optiguard dostarcza kompleksowe rozwiązania bazujące na centralach alarmowych, sygnalizatorach oraz różnego rodzaju czujnikach ruchu, barierach podczerwieni, czujnikach stłuczenia szyb, czujnikach otwarcia okien/drzwi, czujnikach przekroczenia stężenia progowego gazów, optycznych czujnikach dymu, czujnikach zalania i innych.

W dalszym etapie umożliwiamy integrację systemu SWiN z innymi systemami bezpieczeństwa takimi jak: CCTV, KD, EAS. Kompleksowe rozwiązania pozwalają na szybsze wykrycie zagrożenia oraz zachowanie materiałów dowodowych dla różnego rodzaju służb.

Optiguard w swojej ofercie posiada produkty renomowanych producentów takich jak: Bosch, Satel, Honeywell, Pulsar.

WILLKOMMEN IN DER WELT VON Optiguard®!

LERNEN SIE UNSERE UNTERNEHMENSMISSION KENNEN!